Marija Vukovic – advocaat familierecht

Per 1 januari 2016 is ons team van advocaten versterkt met een nieuwe collega. Marija Vukovic is ruim 15 jaar advocaat. Zij is gespecialiseerd in het familierecht en lid van de vereniging Familierecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS). Tevens is Marija als geaccrediteerd familiemediator ingeschreven in het register van de Mediatorsfederatie Nederland (Mfn).

U kunt bij Marija terecht voor alle zaken op het gebied van familierecht (erfrecht uitgezonderd), waaronder echtscheiding, alimentatie, vaderschap, omgang en voornaamswijziging.

Bijstandsgerechtigde klem tussen bureaupolitiek.

Een klant gaat naar het kantoor van de Sociale Dienst Drechtsteden, omdat hij al twee maanden geen uitkering ontvangt. Hij krijgt te horen dat zijn uitkering twee maanden eerder is opgeschort en vervolgens ook is  ingetrokken. De klant heeft die besluiten niet ontvangen en maakt alsnog bezwaar. Hoewel het Drechtstedenbestuur erkent dat de besluiten niet aangetekend zijn verstuurd en zij ook geen verzendadministratie heeft, worden de bezwaren niet behandeld. Het Drechtstedenbestuur vindt dat de klant te laat is, omdat hij al direct bezwaar had moeten maken nadat hij had kunnen merken dat hij geen uitkering meer ontving.

Besluiten worden bekend gemaakt door verzending per post en niet door de uitvoering ervan. Als het bestuur verzending van een besluit niet aannemelijk kan maken dan heeft het juridisch een probleem. Desondanks laat het bestuur het in deze zaak 9 maanden later tot een zitting komen waarop de rechter direct zegt dat dit zo niet kan en dat de bezwaren gewoon behandeld moeten worden[i].

Ter zitting maakte de gemachtigde van het bestuur desgevraagd aan de rechter duidelijk dat in de praktijk de Sociale Dienst de bezwaarafdeling de baas is en daardoor juridisch volstrekt kansloze standpunten laat verdedigen. Dit staaltje bureaupolitiek is opmerkelijk, maar het is ernstig omdat hier een bijstandsgerechtigde door gemangeld wordt en onnodig naar de rechter moet stappen. De klant had gelukkig al vrij snel werk gevonden, maar heeft gedurende ruim 2 maanden geen inkomen gehad.

De vertegenwoordiger van het Drechtstedenbestuur verklaarde ter zitting dat tegenwoordig wel betere afspraken zijn gemaakt met de Sociale Dienst en dat geprobeerd wordt in ieder geval beëindigingsbesluiten aangetekend te versturen, maar het is de vraag of dat ook daadwerkelijk gebeurt. Bovendien is het verontrustend dat de machtsverhoudingen binnen de ambtelijke organisatie blijkbaar zo kunnen liggen dat de Sociale Dienst als primaire afdeling in hoge mate bepaalt wat er in bezwaar gebeurt waardoor de bezwaarprocedure als heroverweging en als vorm van rechtsbescherming dreigt te worden uitgehold. Deze zaak speelde zich in de Drechtsteden af, maar de indruk bestaat dat dit bij meer overheden speelt. Ook in Rotterdam komt dit voor.

[i] Rechtbank Rotterdam, p.v.  05-02-2016, ROT 15 / 2170 WWB.