Het recht op vrije advocaatkeuze

Het Advokatenkollektief Rotterdam treedt veel op voor mensen die een advocaat niet zelf kunnen betalen. De overheid kan dan subsidie verlenen voor de advocaatkosten, dat wordt een toevoeging genoemd. Meestal moet de cliënt een eigen bijdrage betalen, afhankelijk van de hoogte van het inkomen.

In de volksmond wordt dit ook wel een pro deo advocaat genoemd. Pro deo is Latijn en betekent letterlijk voor God, geen salaris dus. De term pro deo advocaat klopt niet helemaal voor een advocaat die op toevoegingsbasis werkt. Veel maakt dat niet uit, duidelijk is wat met die term wordt bedoeld.

Tegenwoordig hebben ook veel mensen een rechtsbijstandverzekering afgesloten. Als er moet worden geprocedeerd, heeft zo’n verzekerde het recht op vrije advocaatkeuze, de verzekerde mag de advocaat zelf uitkiezen. De verzekerde is dan dus niet verplicht om de advocaat te nemen die de verzekeraar voorstelt. Dat geldt voor een advocaat/jurist die bij de verzekeraar in dienst is, maar ook voor een externe advocaat.

Het is dus goed om u af te vragen of u wilt dat uw zaak door de voorgestelde advocaat/jurist wordt behandeld, of dat u zelf een advocaat wilt uitzoeken. Een goede vertrouwensrelatie en een goede samenwerking zijn van belang voor het verloop van de procedure. U heeft het recht om op zoek te gaan naar een advocaat die bij u past.