De “automatische” huwelijksgoederengemeenschap gaat op de schop!

Als u in Nederland trouwt zonder dat u huwelijkse voorwaarden maakt, trouwt u in algehele gemeenschap van goederen. Dat houdt in dat al het privé vermogen dat u voor uw huwelijk had en al het privé vermogen van uw partner van voor het huwelijk, gemeenschappelijk wordt. De algehele gemeenschap van goederen gaat op de schop.

Gemeenschap van goederen

In de Eerste Kamer is een wet aangenomen waarin het systeem van de algehele gemeenschap van goederen wordt aangepast. Hoe komt het nieuwe systeem er dan uit te zien? In principe blijft alles wat u voor het huwelijk had van uzelf. Dit geldt voor zowel de goederen als voor de schulden. Had u voor het huwelijk in privé een woning op uw naam staan, dan valt de woning niet in de gemeenschap. Dit betekent dat na scheiding de woning aan u toekomt. Er geldt wel een belangrijke uitzondering: de goederen die u voor het huwelijk samen hebt gekocht, blijven na de huwelijkssluiting ook van u samen. Hetzelfde geldt voor schulden (bijv. een hypotheek) die u samen bent aangegaan. Alle goederen die u na huwelijkssluiting koopt en alle schulden na huwelijkssluiting, worden wel automatisch van u samen. Dat verandert dus niet.

Schenkingen

Een andere grote verandering is dat een eventuele erfenis of schenking die u van iemand ontvangt, niet meer automatisch van u samen wordt als u getrouwd bent. Willen uw ouders dat het geschonken bedrag van u privé blijft, dan moeten de ouders in het huidige systeem een zogeheten “uitsluitingsclausule” in een testament laten vastleggen. Met die uitsluitingsclausule wordt voorkomen dat het geldbedrag van u en uw partner gezamenlijk wordt.

In het nieuwe systeem wordt dit omgedraaid. De schenking die u ontvangt blijft van u privé. Het maakt daarbij niet uit of u bent getrouwd of niet. Stel dat de schenker graag wil dat u en uw partner gezamenlijk een geldbedrag krijgen, dan moet de schenker dat uitdrukkelijk aangeven. De uitsluitingsclausule, wordt dus een insluitingsclausule.

Wat zijn voor u de gevolgen?

De exacte ingangsdatum van het nieuwe systeem is nog niet bekend. Wel staat vast dat voor alle bestaande huwelijken, waarbij geen huwelijkse voorwaarden zijn afgesloten, het oude systeem van de “algehele wettelijke gemeenschap van goederen” van kracht blijft. Treedt u binnenkort in het huwelijksbootje, sta er dan in elk geval bij stil wat de wetswijziging voor u kan betekenen. Heeft u vragen over de aanstaande wetswijziging dan kunt u vrijblijvend contact met ons kantoor opnemen.