Hilde van Asperen is sinds 1985 werkzaam bij Advokatenkollektief Rotterdam. Zij is gespecialiseerd in vluchtelingenrecht, vreemdelingenrecht en familierecht.

Deskundig, ervaren en betrokken! De juiste advocaat voor u als u hulp nodig heeft bij procedures over asiel, verblijfsvergunning, nationaliteit, echtscheiding, gezag en omgang, alimentatie, erkenning, ontkenning vaderschap, naam of geboorteakte.

Hilde is lid van de Vereniging Sociale Advocatuur Nederland (VSAN), de Vereniging Asieladvocaten en
-juristen Nederland (VAJN ) en de Werkgroep Vreemdelingenrecht Rotterdam. Tevens is ze bestuurslid van Stichting OMZO/Pauluskerk Rotterdam.

Specialisaties:

  • Personen- en familierecht
  • Vreemdelingenrecht
  • Vluchtelingenrecht

Telefoon: 010-404 40 83
E-mail: h.van.asperen@akrotterdam.nl