Jarieke Hardeman heeft gestudeerd aan de Universiteit Leiden. Na haar studie heeft zij een aantal jaar bij een grote gemeente gewerkt en sinds de zomer van 2011 is zij als advocaat werkzaam bij het Advokatenkollektief.

Jarieke behandelt zaken op het gebied van het woonrecht in de brede zin van het woord, waaronder onderhoudsklachten, overlastkwesties, betalingsperikelen, sluitingen door de burgemeester, urgentiezaken en inschrijvingsproblemen. Als huurrechtspecialist is zij lid van de Vereniging van Huurrecht Advocaten (VHA).

Jarieke houdt zich ook bezig met het algemene verbintenissenrecht, waaronder het consumentenrecht. Regelmatig treedt Jarieke op in executiegeschillen bij de rechtbank, bijvoorbeeld over een beslaglegging.

Specifieke aandacht heeft zij verder voor het beschermingsbewind. In procedures over wijziging of opheffing kan zij rechtsbijstand verlenen.

Jarieke houdt van procederen en zij houdt van procederen voor de gewone man.

Specialisaties:

  • Huur- en woonrecht
  • Bestuursrecht dat raakt aan het huur- en woonrecht: burgemeesterssluiting, urgentie, huisvestingsvergunning, inschrijving basisadministratie etc.
  • Consumentenrecht
  • Verbintenissenrecht
  • Executiegeschillen
  • Beschermingsbewind

j.hardeman@AKRotterdam.nl

Jarieke Hardeman is lid van: