Artikelen van Jacqueline Nieuwstraten

Onrechtmatig huisbezoek bij studenten

De Centrale Raad van Beroep heeft op 1 juni 2016 een belangrijke uitspraak gedaan in een tweetal zaken over huisbezoeken bij studiefinanciering. Bij de controle of een student uitwonend is, wordt gebruik gemaakt van particuliere bureaus. Deze bureaus zetten eigen medewerkers in om huisbezoeken bij studenten af te leggen, maar er wordt ook gebruik gemaakt […]

Handhaving bij (bijstands)uitkering blijft ambtenarenwerk.

Het is sinds de afgelopen jaren een trend bij de overheid om voor handhavingstaken particuliere organisaties in te huren  zoals SV-land en Investiga. In de uitspraak van 16 september 2014 heeft de Centrale Raad van Beroep overwogen dat de handhaving van de bijstandswet een publieke taak is, die door ambtenaren moet worden verricht. Dat heeft gevolgen voor […]