Artikelen van Mark Hüsen

Individuele Inkomenstoeslag Rotterdam (vervolg)

Op 15 april 2016 heeft wethouder Struijvenberg in een brief aan de gemeenteraad gereageerd op de uitspraak van de rechtbank Rotterdam van 14 maart waarin de verordening individuele inkomenstoeslag onverbindend was verklaard. De gemeente Rotterdam is niet in hoger beroep gegaan en zal de verordening aanpassen. Het voorstel hiertoe zal naar verwachting in juni door de […]

Rotterdamse verordening Individuele Inkomenstoeslag onverbindend

De rechtbank Rotterdam heeft op 14 maart 2016 een uitspraak gedaan over de verordening Individuele Inkomenstoeslag van de gemeente Rotterdam.  De rechtbank heeft de verordening, die bepaalde dat mensen alleen tot 27 jaar in aanmerking kunnen komen voor de toeslag, onverbindend verklaard. De verantwoordelijk wethouder Struijvenberg heeft toegezegd om binnenkort een brief te sturen aan […]

Rotterdam weigert individuele inkomenstoeslag aan oudere bijstandsgerechtigden.

Sinds 1 januari 2015 is de Langdurigheidstoeslag vervangen door de individuele inkomenstoeslag. Het verschil is dat Langdurigheidstoeslag automatisch werd verstrekt aan iedereen die daarvoor in aanmerking kwam,  terwijl bij de verstrekking van de individuele inkomenstoeslag de gemeente beoordelingsvrijheid  heeft om de toeslag wel of niet toe te kennen.  Om grote willekeur te voorkomen moet de […]

Bijstandsgerechtigde klem tussen bureaupolitiek.

Een klant gaat naar het kantoor van de Sociale Dienst Drechtsteden, omdat hij al twee maanden geen uitkering ontvangt. Hij krijgt te horen dat zijn uitkering twee maanden eerder is opgeschort en vervolgens ook is  ingetrokken. De klant heeft die besluiten niet ontvangen en maakt alsnog bezwaar. Hoewel het Drechtstedenbestuur erkent dat de besluiten niet […]

Wijzigingen in de Participatiewet in 2016

Met het nieuwe jaar zijn er ook een aantal wijzigingen in de Participatiewet in werking getreden.  Ten opzichte van 2015 zijn de wijzigingen aanmerkelijk minder ingrijpend, maar er zijn toch een aantal veranderingen die het vermelden waard zijn. Wijzigingen kostendelersnorm Met de verzamelwet SZW 2016 (34.273) zijn de bepalingen van de in 2015 geïntroduceerde kostendelersnorm […]

Is het sociale zekerheidsverdrag Nederland – Marokko van de baan?

In oktober 2015 hebben wij u bericht dat Nederland en Marokko overeenstemming hadden bereikt over een nieuw  sociale zekerheidsverdrag vanaf 2016. In een brief van  15 december  2015 berichtte minister Asscher dat op het laatste moment de onderhandelingen tussen Nederland en Marokko toch zijn mislukt.  Hierdoor zullen er in ieder geval in 2016 nog geen […]

Herbeoordeling Wajong: Een kwestie van arbeidsvermogen.

Met de inwerkingtreding van de participatiewet is ook de Wajong veranderd. Een van de gevolgen is dat mensen die voor 2015 al een Wajong uitkering ontvingen herbeoordeeld worden op hun arbeidsvermogen. Deze herbeoordeling wordt uitgevoerd in de periode 2015-2017. De herbeoordeling wijkt af van de beoordeling die tijdens de aanvraag van de Wajong uitkering had […]

Gevolgen van het nieuwe sociale zekerheidsverdrag Nederland – Marokko

Op 29 september heeft minister Asscher bekend gemaakt dat Nederland en Marokko overeenstemming hebben bereikt over aanpassing van het verdrag dat de export van sociale zekerheidsuitkeringen van Nederland naar Marokko regelt. Opzegging van het verdrag is daardoor van de baan. Via deze link kunt u de brief van de minister aan de Tweede Kamer lezen. Wat […]

Begroting 2016: Geen feest voor mensen in de bijstand.

Na de inwerkingtreding van de participatiewet in 2015 bevat de rijksbegroting 2016 weinig ingrijpende wijzigingen in de sociale zekerheid. Hoewel de regering na jaren van bezuinigingen weer wat ruimte voor extraatjes heeft, is de begroting 2016 voor bijstandsgerechtigden zeker geen feestbegroting te noemen. De regering kiest er uitdrukkelijk voor dat werken moet lonen. Daarom verwacht […]