Artikelen van Mark Hüsen

WMO: Wat en hoe bij het ‘keukentafelgesprek’

Sinds 1 januari 2015 is de nieuwe wet maatschappelijke ondersteuning van kracht (WMO). Het uitgangspunt is dat zorg en ondersteuning zo veel mogelijk dichtbij de mensen worden georganiseerd. Daarbij wordt eerst geleken naar wat mensen en het netwerk om hen heen zelf kunnen doen voordat aanvullende professionele ondersteuning in beeld komt (eigen kracht). Hulpvraag: Eerst […]