Artikelen van Reinier Feiner

Uithuisplaatsing kinderen zonder goedkeuring van de rechter

Steeds vaker komt het voor dat, indien hulpverleningsinstanties grote zorgen hebben over de veiligheid van kinderen, ouders worden bewogen om vrijwillig mee te werken aan de uithuisplaatsing van hun kinderen. In Rotterdam gebeurt dit vaak in het kader van een zogenaamd “drangtraject” en wordt de beslissing tot het inzetten van hulpverlening onder drang gemaakt door het […]

Brusjes

”Wie toetst de rechten van broers en zussen op samenplaatsing bij uithuisplaatsing?“ door mr. drs. R.H.P. Feiner [1] Inleiding In dit artikel wil ik naar voren brengen dat de kinderrechter bij de vraag of een machtiging tot uithuisplaatsing moet worden afgegeven ingevolge artikel 8 EVRM, zo nodig ambtshalve, moet beoordelen of de uithuisplaatsing van broers en […]

Zwijgen minderjarige verdachte soms beste advies!

In dit artikel deelt de korpschef van de Rotterdamse politie zijn zorgen over het feit dat jeugdige verdachten zich beroepen op hun zwijgrecht. Advocaten zouden hier een negatieve rol inspelen. Anders dan bij de korpschef staat het belang van de jeugdige verdachte bij de advocaat voorop. De afweging van factoren die bepalen op welke wijze aan de […]

Verplichte jeugdhulp opleggen, dat mag alleen de kinderrechter!

Gemeente Rotterdam mag gezinnen geen jeugdhulp opleggen, dat mag alleen de kinderrechter! Sinds 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van jeugdhulp aan gezinnen. Als er ernstige zorgen zijn over opvoedingsproblemen binnen gezinnen worden die zorgen gemeld bij het Jeugdbeschermingsplein van de gemeente. Het Jeugdbeschermingsplein bepaalt dan of de zaak zo ernstig […]