Artikelen van Rogier Scheltes

Inloopspreekuur voorlopig weer gestopt

Door de toename van het aantal besmettingen met het coronavirus in Rotterdam hebben wij helaas het gratis inloopspreekuur op vrijdagmiddag opnieuw moeten stoppen. De belangstelling voor het inloopspreekuur is zo groot dat wij niet kunnen garanderen dat bezoekers van het inloopspreekuur de 1,5 m afstand tussen elkaar kunnen bewaren. Wij willen niet het risico lopen […]

Gratis inloopspreekuur hervat vanaf 12 juni

Vanwege de coronacrisis moesten wij ons gratis inloopspreekuur(iedere vrijdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur) even stilleggen. Maar het kan nu weer vanaf 12 juni. Onze receptie is niet zo groot. Kom dus bij voorkeur alleen. Misschien kan uw vraag telefonisch beantwoord worden. Bel dan 010-465 09 66 of rechtstreeks een van onze advocaten, hun doorkiesnummers […]

De taal van het kind

Niet voor iedereen is het taalgebruik van een rechter goed te begrijpen. Dat is helemaal bij kinderen het geval. De rechtbanken in Utrecht en Rotterdam hebben recent interessante uitspraken gedaan. Niet zo zeer vanwege de juridische inhoud, maar wel vanwege de vorm en het taalgebruik. De rechtbank is het kind tegemoet gekomen door de uitspraak […]

Huurcontract voor bepaalde tijd

Sinds een jaar mogen huisbazen die geen woningcorporatie zijn, een eerste huurcontract sluiten voor een korte tijd. De korte tijd in het huurcontact mag maximaal twee jaar zijn, voor de huur van kamers geldt een maximale tijd van vijf jaar. In het huurcontract moet beschreven zijn hoe lang het contact duurt, voor zelfstandige woningen niet […]

De “automatische” huwelijksgoederengemeenschap gaat op de schop!

Als u in Nederland trouwt zonder dat u huwelijkse voorwaarden maakt, trouwt u in algehele gemeenschap van goederen. Dat houdt in dat al het privé vermogen dat u voor uw huwelijk had en al het privé vermogen van uw partner van voor het huwelijk, gemeenschappelijk wordt. De algehele gemeenschap van goederen gaat op de schop. […]

Het recht op vrije advocaatkeuze

Het Advokatenkollektief Rotterdam treedt veel op voor mensen die een advocaat niet zelf kunnen betalen. De overheid kan dan subsidie verlenen voor de advocaatkosten, dat wordt een toevoeging genoemd. Meestal moet de cliënt een eigen bijdrage betalen, afhankelijk van de hoogte van het inkomen. In de volksmond wordt dit ook wel een pro deo advocaat […]

Uithuisplaatsing kinderen zonder goedkeuring van de rechter

Steeds vaker komt het voor dat, indien hulpverleningsinstanties grote zorgen hebben over de veiligheid van kinderen, ouders worden bewogen om vrijwillig mee te werken aan de uithuisplaatsing van hun kinderen. In Rotterdam gebeurt dit vaak in het kader van een zogenaamd “drangtraject” en wordt de beslissing tot het inzetten van hulpverlening onder drang gemaakt door het […]

Schade: wat nu?

In Nederland is het uitgangspunt dat een ieder zijn eigen schade draagt, tenzij de schade is ontstaan door iemand anders. Als je iemand aansprakelijk wilt stellen met het doel om die persoon op te laten draaien voor jouw schade, dient sprake te zijn van een onrechtmatige daad. Volgens de wet is er sprake van een […]

Brusjes

”Wie toetst de rechten van broers en zussen op samenplaatsing bij uithuisplaatsing?“ door mr. drs. R.H.P. Feiner [1] Inleiding In dit artikel wil ik naar voren brengen dat de kinderrechter bij de vraag of een machtiging tot uithuisplaatsing moet worden afgegeven ingevolge artikel 8 EVRM, zo nodig ambtshalve, moet beoordelen of de uithuisplaatsing van broers en […]

Marija Vukovic – advocaat familierecht

Per 1 januari 2016 is ons team van advocaten versterkt met een nieuwe collega. Marija Vukovic is ruim 15 jaar advocaat. Zij is gespecialiseerd in het familierecht en lid van de vereniging Familierecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS). Tevens is Marija als geaccrediteerd familiemediator ingeschreven in het register van de Mediatorsfederatie Nederland (Mfn). U kunt bij Marija […]