Begroting 2016: Geen feest voor mensen in de bijstand.

Na de inwerkingtreding van de participatiewet in 2015 bevat de rijksbegroting 2016 weinig ingrijpende wijzigingen in de sociale zekerheid. Hoewel de regering na jaren van bezuinigingen weer wat ruimte voor extraatjes heeft, is de begroting 2016 voor bijstandsgerechtigden zeker geen feestbegroting te noemen.

De regering kiest er uitdrukkelijk voor dat werken moet lonen. Daarom verwacht de regering dat werkenden er in 2016 gemiddeld 2,6% op vooruitgaan. Voor uitkeringsgerechtigden op het bijstandsniveau zal dat slechts 0,1% zijn. Dat is beslist karig te noemen als je bedenkt dat bijstandsgerechtigden met bijvoorbeeld de introductie van de kostendelersnorm en de afschaffing van de vaste langdurigheidstoeslag in de afgelopen jaren niet zijn ontzien.

Daar komt nog bij dat de regering verwacht dat de gemiddelde zorgpremie in 2016 meer zal stijgen dan de verhoging van de zorgtoeslag en het eigen risico verhoogd wordt van 375 naar 385 euro. De kans is dan ook groot dat bijstandsgerechtigden in 2016 weinig van de voorzichtige groei zullen merken. Dat werken zou moeten lonen is op zich een nobel streven, maar solidariteit is ook wat waard.

Mark Hüsen