Capabel Onderwijs Groep… een dure les.

In de afgelopen week hebben zich bij ons kantoor drie aankomend studenten gemeld die door opleider Capabel Onderwijs Groep aangesproken worden op betaling van annuleringskosten van € 1.000,00 en hoger.

De situatie doet zich voor dat aankomend studenten zich bij Capabel inschrijven voor het volgen van een opleiding. Op dat moment is nog niet zeker of zij daadwerkelijk tot de opleiding toegelaten worden en of de opleiding doorgang zal vinden. Voor de inschrijving brengt Capabel € 195,00 in rekening. Dit inschrijfgeld dient betaald te worden, ongeacht of de opleiding uiteindelijk gevolgd gaat worden.

Als studenten zich vervolgens niet tijdig, dat wil zeggen acht weken voor de geplande startdatum van de opleiding afmelden, brengt Capabel ook nog 25% van de volledige kosten van de opleiding in rekening. Wij zijn van mening dat dit niet klopt en dat Capabel geen aanspraak op deze kosten mag maken!

Zit jij in deze situatie, of ken je iemand die hier hulp bij kan gebruiken, neem dan contact met ons op. Deze zaken worden behandeld door Jarieke Hardeman en Marieke Hartkoorn.