ROTTERDAMSE HUURDERS BETALEN DE HOOFDPRIJS

De maximale huurstijging bedraagt dit jaar 2,5 %. Dit is fors hoger dan in voorgaande jaren. Zeker als je bedenkt dat het inkomen van veel huurders in Rotterdam niet zal stijgen, eerder zal dalen vanwege werkloosheid, bezuinigingen etc. De Rotterdamse corporaties vragen, Woonbron uitgezonderd, steevast de hoofdprijs: 2,5%. Dat hoeft niet. Je kunt ook een lagere huurverhoging in rekening brengen. De Rotterdamse corporaties verdedigen zich met het argument dat men armlastig is. De vraag is of dat juist is. De rendementen zijn de laatste jaren flink gestegen. Denk bijvoorbeeld aan het optrekken van de huur tot maximaal redelijk na vertrek van een huurder. Dat levert huurstijgingen op van 20% à 40%. En als men al armlastig zou zijn: eigen schuld dikke bult. Vestia liet zoals bekend een boekhouder zijn gang gaan en verloor tientallen miljoenen op derivaten. De voormalig directeur van Havensteder, Henk Sligman, ging er met miljoenen vandoor, overigens gedekt door zijn partner in crime, de voorzitter van de raad van bestuur.

Daar komt nog eens bij dat zichtbaar bezuinigd wordt op onderhoud. De Rotterdamse corporaties zouden derhalve de morele plicht moeten voelen om de huurstijging te beperken tot 1%. Of 0, dat is natuurlijk niet verboden.

Ton Rhijnsburger

Vacature

WERKEN TEGEN DE STROOM IN

Al bijna veertig jaar biedt ons kantoor goede en betaalbare juridische hulp aan mensen die dat het hardst nodig hebben. Met een kritische blik op recht en samenleving verlenen gespecialiseerde advocaten rechtshulp aan onze doelgroep van onder andere werknemers, huurders, uitkeringsgerechtigden, vreemdelingen en vluchtelingen. Vooral vanwege de bezuinigingen staat de gefinancierde rechtshulp onder grote druk. Dat vergt van de medewerkers extra inzet. Wij doen er alles aan om de continuïteit van ons kantoor te waarborgen.

Advokatenkollektief Rotterdam zoekt een advocaat met ruime werkervaring en aantoonbare belangstelling voor de sociale praktijk.

Voor onze continuïteit en kwaliteit is het wel belangrijk dat je bereid bent je voor minimaal zes jaar te verbinden. We verwachten dat je in Rotterdam – de leukste stad van Nederland – woont of komt wonen. Informeel samenwerken gaat bij ons vanzelf.

Stuur je email met motivatie en CV voor 8 mei 2015 naar:

t.rhijnsburger@advokatenkollektief.com
Telefoon 010-4650966