Een stukje geschiedenis…

In oktober 1975 starten vijf rechtenstudenten in een oud winkelpandje aan het Rotterdamse Zwaanshals het Advokatenkollektief Rotterdam. Ze hebben niet veel meer dan een type- en een nietmachine, nauwelijks ervaring, veel flair en een grote mond. Ze willen als vrijwilliger de arbeiders en de ‘gewone’ man helpen. In de jaren dat de vijf studenten afstuderen, staat de stadsvernieuwing op de agenda en de strijd tegen de huisjesmelkers. Een uitstekend moment om als advocatenkantoor van start te gaan. Bovendien worden ze breed gesteund door de gemeente en de officiële balie.

Ons kantoor speelt een prominente rol bij het uit de stad jagen van ‘krottenkoning’ Fennis, die zijn panden laat verloederen en ondersteunt bewonersorganisaties in renovatieprojecten. Die ervaring komt vandaag de dag nog steeds van pas.

Vanaf het begin loopt het storm en in 1980 zijn er al twaalf advocaten in dienst. Want we mogen dan progressief en sociaal zijn, de doelstelling is altijd geweest om effectief juridische bijstand te verlenen op alle sociale rechtshulpgebieden en de cliënten weten die kwaliteit te waarderen.

Het is een bewuste keuze om als modern democratisch kantoor te werken. Advocaten en administratieve ondersteuners nemen een gelijkwaardige positie in, waarbij iedereen bijdraagt aan een goede rechtshulpverlening. Alle medewerkers kunnen met ideeën komen en doen dat ook.

De eerste tijd wordt er vier uur per week vergaderd. Die uitgebreide vergadercultuur is inmiddels verdwenen, maar nog steeds vinden we het belangrijk dat iedereen inbreng heeft. En nog steeds staan we voor kwaliteit en sociaal ondernemen.

Onze advocaten staan u vakkundig bij. Naast een brede, algemene rechtskennis, heeft iedere advocaat twee specialisaties. Dat, en onze jarenlange ervaring staan garant voor effectieve rechtsbijstand op alle belangrijke, sociale rechtsgebieden. Winst maken is niet ons primaire doel, we hebben een maatschappelijke functie. Uiteraard voldoet Advokatenkollektief Rotterdam aan de kwaliteitsstandaarden van de Nederlandse Orde van Advocaten en de Raad voor Rechtsbijstand.

Waarom al die k’s?

Als je in de jaren 70 progressief was, dan liet je dat onder andere zien met spelling. Je was ‘krities’, voerde ‘aktie’ (of zelfs axi), en begon dus ook een ‘advokatenkollektief’. Inmiddels hebben ook sociaal advocaten zich neergelegd bij de officiële spelling uit het Groene Boekje. Maar de k’s uit onze naam, Advokatenkollektief Rotterdam, gaan we niet vervangen. Zo heten we nu eenmaal.