Gevolgen kabinetsplannen 2017 uitkeringsgerechtigden

Volgens de koopkrachtcijfers van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid  gaat iedereen er in 2017 op vooruit, maar waar bijvoorbeeld een alleenstaande met het minimumloon er 1.2% op vooruit gaat zal dat voor een alleenstaande  bijstandsgerechtigde maar 0.1% zijn. Kennelijk moet werken hoe dan ook lonen. Dat klinkt redelijk, maar in de afgelopen jaren hebben bijstandsgerechtigden door de bezuinigingen  al  veel  voor de kiezen gehad en in de afgelopen jaren gingen zij ten opzichte van de werkenden er al minder of zelfs niet op vooruit. Bovendien stijgt het aantal bijstandsgerechtigden volgens de recente CBS-cijfers voorlopig nog steeds. In juni 2016 waren er  in totaal  512.000 bijstandsgerechtigden (juni 2015: 487.350) waarvan er 285.000 alleenstaand zijn (mei 2015: 275.000).

In 2017 staan geen grote wetswijzigingen meer op stapel. Dit kabinet heeft met onder andere de introductie van de participatiewet in 2015 de belangrijkste wijzigingen in de sociale zekerheid al gerealiseerd. Er zijn echter nog wel twee wetsvoorstellen die de aandacht verdienen:

– Wetsvoorstel verplichting beschut werk. Gemeenten worden in dit voorstel  alsnog verplicht om via de participatiewet de voorziening beschut werk (vroeger: wsw) aan te bieden.  De regering vindt deze wijziging nodig, omdat in de praktijk gemeenten van deze mogelijkheid in de wet weinig gebruik maken.

– Wetsvoorstel aanpassing beslagvrije voet. Het concept van dit voorstel was deze zomer in internetconsultatie. Van verschillende kanten is commentaar op het concept geleverd; het voorstel zal niet zal leiden tot een versimpeling van de berekening van de beslagvrije voet. Het is nu wachten op de daadwerkelijke indiening van het voorstel bij de Tweede Kamer.

Voor wat betreft nieuwe wetgeving op het gebied van de sociale zekerheid  is het wachten op het nieuwe kabinet dat in 2017 zal aantreden of op een nieuwe recessie die de regering waarschijnlijk weer zal dwingen te gaan bezuinigen om aan de Europese begrotingsregels te blijven voldoen, al rijst de vraag waarop dat na zo’n 35 jaar van hervormingen en bezuinigingen dan  in de sociale zekerheid zou moeten.