Gevolgen van het nieuwe sociale zekerheidsverdrag Nederland – Marokko

Op 29 september heeft minister Asscher bekend gemaakt dat Nederland en Marokko overeenstemming hebben bereikt over aanpassing van het verdrag dat de export van sociale zekerheidsuitkeringen van Nederland naar Marokko regelt. Opzegging van het verdrag is daardoor van de baan. Via deze link kunt u de brief van de minister aan de Tweede Kamer lezen.

Wat betekent dit in de praktijk voor mensen die in Marokko een Nederlandse uitkering ontvangen?

Voor uitkeringen die voor 1 januari 2016 zijn toegekend verandert er volgens de minister niets. Vanaf 1 januari 2016 zullen echter de ANW uitkering, de WGA vervolguitkering en de toeslag op de arbeidsongeschiktheidsuitkering voor nieuwe gerechtigden worden aangepast aan het prijspeil in Marokko (woonlandbeginsel). Dit zal stapsgewijs plaatsvinden met een korting van 10% per jaar totdat in 2019 een korting van 40% is bereikt. Dat betekent dat bijvoorbeeld iemand die in 2016 recht krijgt op een uitkering een hoger bedrag zal ontvangen dan iemand die pas in 2017 recht krijgt op een uitkering.

Voor de ANW en de WGA-vervolguitkering geldt overigens dat de korting weer ophoudt zodra het associatieverdrag tussen de EU en Marokko in werking treedt. De minister verwacht dat dit in de loop van 2016 gaat gebeuren.

Kinderbijslag

De hoogte van de kinderbijslag zal vanaf 2016 stapsgewijs verlaagd worden.

Kinderen geboren in 2016 10%

Kinderen geboren in 2017. 20%

Kinderen geboren in 2018 30%

Kinderen geboren in 2019 en 2020 40%

Vanaf 1 januari 2021 zal er geen recht op kinderbijslag in Marokko meer ontstaan, maar eerder ontstane aanspraken blijven bestaan tot het kind 18 jaar is.

Na de inwerkingtreding van het associatieverdrag EU – Marokko heeft het verdrag tussen Nederland en Marokko volgens de minister alleen nog gevolgen voor de Toeslag op arbeidsongeschiktheidsuitkeringen en voor de kinderbijslag.

De exacte tekst van het verdrag  moet nog bekend gemaakt worden en vervolgens zullen het UWV en  de SVB op grond daarvan besluiten gaan nemen. Als u naar aanleiding van een brief van het UWV of de SVB concrete vragen heeft over de gevolgen van het verdrag voor de hoogte van uw uitkering dan kunt u hiervoor op vrijdagmiddag tussen 13.00 en 15.00 uur ons wekelijks spreekuur bezoeken of contact opnemen met een advocaat van de sectie sociale zekerheidsrecht.