Herbeoordeling Wajong: Een kwestie van arbeidsvermogen.

Met de inwerkingtreding van de participatiewet is ook de Wajong veranderd. Een van de gevolgen is dat mensen die voor 2015 al een Wajong uitkering ontvingen herbeoordeeld worden op hun arbeidsvermogen. Deze herbeoordeling wordt uitgevoerd in de periode 2015-2017.

De herbeoordeling wijkt af van de beoordeling die tijdens de aanvraag van de Wajong uitkering had plaatsgevonden. De loonvergelijking waarbij gekeken werd naar wat iemand nog zou kunnen verdienen is met de Wajong 2015 definitief vervangen door de beoordeling van het arbeidsvermogen van de aanvrager. Hierbij wordt – kort samengevat – op het volgende gelet:

– Kan iemand taken uitvoeren in een arbeidsorganisatie;
– beschikt iemand over basale werknemersvaardigheden;
– kan iemand ten minste een uur aaneengesloten werken en
– is iemand voor ten minste 4 uur per dag belastbaar.

Iemand heeft arbeidsvermogen als hij aan alle vier criteria voldoet.

Voor de Wajonggerechtigden die duurzaam geen arbeidsvermogen hebben verandert er niets. Zij behouden hun uitkering. Wajongers die wel arbeidsvermogen hebben behouden weliswaar ook hun Wajong uitkering, maar deze zal vanaf 1 januari 2018 met 5% verlaagd worden naar het niveau van een bijstandsuitkering. Aanvankelijk was het de bedoeling dat deze groep Wajongers ook daadwerkelijk in de bijstand zou belanden, maar dat is uiteindelijk niet doorgegaan.

In de brief van 27 oktober 2015 aan de Tweede Kamer heeft staatssecretaris Klijnsma laten weten dat het UWV voorlopig beoordeeld heeft dat 155.000 Wajongers arbeidsvermogen hebben en 67.000 niet. Het UWV heeft deze beoordeling op basis van de dossiers uitgevoerd. Wajongers hoefden hiervoor niet langs bij het UWV. Dit zal overigens wel gelden voor ongeveer 2.000 Wajongers waarvan het UWV te weinig informatie heeft. Zij worden apart voor een herbeoordeling opgeroepen.

Wajongers ontvangen een brief van het UWV over de voorlopige beoordeling van hun arbeidsvermogen (of hebben deze reeds ontvangen). Dit is nog geen definitief besluit. De wajonggerechtigde kan in een reactieformulier aan het UWV wel laten weten dat hij het niet eens is met deze indeling. Het UWV zal dan een uitgebreidere beoordeling uitvoeren. Deze voorlopige indeling is overigens nog geen definitief besluit. Dat zal op een later moment nog door het UWV worden genomen. Daartegen kan bezwaar worden gemaakt.

De herbeoordeling is met name belangrijk voor Wajongers die voor 2010 zijn ingestroomd en die op dit moment 80-100% zijn afgekeurd. Desalniettemin is het voor alle Wajongers die herbeoordeeld worden zinvol om te kijken of de herbeoordeling juist is uitgevoerd. Of bezwaar maken zin heeft hangt uiteindelijk af van iemands persoonlijke situatie. Als u hierover vragen heeft kunt u uiteraard contact opnemen met een advocaat van de sectie Sociale Zekerheidsrecht of op vrijdagmiddag van 13.00 – 15.00 uur ons gratis spreekuur bezoeken.

Mark Husen