Onderhoud aan huurwoning, vergoeding voor huurder?

Soms moet aan huurwoningen groot onderhoud gepleegd worden, bijvoorbeeld het vervangen van de kozijnen of het herstellen van de fundering. In Rotterdam is dat laatste een veel voorkomend probleem. Doorgaans is de huurder wettelijk verplicht aan de uitvoering van groot onderhoud mee te werken en het is vaak niet mogelijk in de woning te blijven tijdens de werkzaamheden.

Onze cliënten in de Provenierswijk huren een benedenwoning. De fundering van de woning moet hersteld worden en dit is ingrijpend: de hele vloer moet eruit en de werkzaamheden duren enkele maanden. Onze cliënten kunnen tijdens de werkzaamheden niet in de woning blijven wonen. Woningstichting Havensteder biedt daarom een wisselwoning aan en een vergoeding voor de kosten die de huurders moeten maken en het ongemak dat zij ervaren. Deze vergoeding was echter zeer gering.

Het ongenoegen bij de huurders was groot. Voor de aangeboden paar honderd euro konden onze cliënten de woning niet opnieuw inrichten, ze hadden immers nieuwe vloerbedekking, gordijnen, stoffering e.d. nodig. Havensteder was niet te bewegen tot betaling van een fatsoenlijk bedrag. De reactie van de huurders was duidelijk: die bleven zitten en zouden via de rechter een hogere vergoeding eisen.

Daarop spande Havensteder een kort geding aan. Daar schrokken de huurders niet van. Uiteindelijk, op het allerlaatste moment, bleek Havensteder bereid tot betaling van een fatsoenlijk bedrag van € 4.000. Daar waren de huurders tevreden mee en de rechtszaak werd afgeblazen.

Let op! Bij renovatie of ingrijpende verbouwing/verbetering van de woning, heeft de huurder recht op de wettelijke vergoeding, die rond de € 5.900 ligt.
Heb je hiermee te maken, of heb je hier vragen over, neem dan vrijblijvend contact met ons op, of bezoek ons gratis open spreekuur op vrijdagmiddagen van 13.00 tot 15.00 uur.