Onrechtmatig huisbezoek bij studenten

De Centrale Raad van Beroep heeft op 1 juni 2016 een belangrijke uitspraak gedaan in een tweetal zaken over huisbezoeken bij studiefinanciering. Bij de controle of een student uitwonend is, wordt gebruik gemaakt van particuliere bureaus. Deze bureaus zetten eigen medewerkers in om huisbezoeken bij studenten af te leggen, maar er wordt ook gebruik gemaakt van ZZP-ers. De Centrale Raad heeft nu bepaald dat ZZP-ers die door een particulier bureau worden ingeschakeld, niet bevoegd zijn om huisbezoeken af te leggen en niet bevoegd zijn tot het houden van toezicht op de naleving van artikel 1.5 van de Wsf 2000. Het bewijsmateriaal dat tijdens zo’n huisbezoek is verkregen wordt als onrechtmatig verkregen bewijs aangemerkt. Dit leidt ertoe dat in veel zaken de herziening van de studiefinanciering ongedaan moet worden gemaakt en dat boetes ten onrechte zijn opgelegd.

De zaak waarin de controle door gewone medewerkers in vaste dienst van particuliere bureaus is goedgekeurd door de Centrale Raad van Beroep, is door ons kantoor voorgelegd aan het Europese Hof voor de Rechten van de Mens.

De vindplaatsen zijn: ECLI:NL:CRVB:2016:1997 en 1943.