Ambtenaren

Ambtenaren en recht
Vroeger had je als ambtenaar meer zekerheid dan wanneer je bij een bedrijf werkte. Dat is helaas al lang niet meer zo. Alle reorganisaties en bezuinigingen van de afgelopen jaren hebben uw rechtspositie ondermijnd. Als ambtenaar heeft u wel een bijzondere rechtspositie. Het ‘gewone’ arbeidsrecht is niet van toepassing, voor u gelden bijzondere regels op het vlak van bezoldiging, overplaatsing, beëindiging, aanstelling en dergelijke.

Het ambtenarenrecht maakt deel uit van het bestuursrecht. Dit brengt met zich mee dat voor u vaak relatief korte termijnen gelden waarin u actie kunt ondernemen tegen een beslissing. Advokatenkollektief Rotterdam adviseert u snel en doeltreffend over uw mogelijkheden en staat u bij in eventuele procedures.

Meer weten?
Deze externe site geeft meer informatie:

  • De VNG over de bijzonderheden rondom ambtenarenrecht.

Deze gespecialiseerde advocaat helpt u verder: