Ambtenaren

Ambtenaren en recht
Vroeger had je als ambtenaar meer zekerheid dan wanneer je bij een bedrijf werkte. Dat is helaas al lang niet meer zo. Alle reorganisaties en bezuinigingen van de afgelopen jaren hebben uw rechtspositie ondermijnd. Als ambtenaar had u een bijzondere rechtspositie, maar sinds 1 januari 2020 hebben de meeste ambtenaren dezelfde rechten als werknemers in het bedrijfsleven. Voor de meeste ambtenaren is sindsdien het gewone arbeidsrecht van toepassing met heel veel speciale regels. Advokatenkollektief Rotterdam adviseert u snel en doeltreffend over uw mogelijkheden en staat u bij in eventuele procedures.

Deze gespecialiseerde advocaat helpt u verder: