Jeugdrecht, jeugdstrafrecht, jeugdbeschermingsrecht

Raad en daad voor iedereen jonger dan 18
Bureau Jeugdzorg, AMK, de Officier van Justitie, de Kinderrechter, de Raad voor de Kinderbescherming, justitiële jeugdinrichtingen, pleegzorgvoorzieningen, de gemeente, politie… Een duizelingwekkend aantal instellingen bemoeit zich met de jeugdige en diens ouders. Allemaal met de beste bedoelingen, maar niet altijd op een goede manier. Wij helpen ouders en kinderen die te maken krijgen met deze instellingen en hebben ons gespecialiseerd in jeugdrecht, jeugdstrafrecht en jeugdbeschermingsrecht.

Advokatenkollektief Rotterdam helpt ouders die vinden dat Bureau Jeugdzorg of de Raad voor de Kinderbescherming ten onrechte ingrijpt in hun gezin. De kinderrechter bepaalt uiteindelijk of een ondertoezichtstelling en/of een uithuisplaatsing noodzakelijk is en wij zorgen dat uw bezwaren op een goede manier overgebracht worden. Vaak hebben we daarvoor al contact met de gezinsvoogd om over de problemen te praten en nieuwe afspraken te maken over de hulpverlening. Uw belangen en die van uw kind(eren) staan daarbij voorop.

Meer weten?
Deze externe sites geven meer informatie:

Jeugdstrafrecht
Ben jij tussen de 12 en de 18 jaar en word je verdacht van een strafbaar feit? Dan is het onze taak jou zo goed mogelijk te verdedigen. Soms bij de kinderrechter als de jeugdofficier vindt dat je een ernstig strafbaar feit hebt gepleegd. Bij een licht vergrijp is dat niet altijd nodig, maar ook dan helpen we je.

Gesloten jeugdzorg
Moet jij straks van de kinderrechter misschien naar een gesloten jeugdinstelling? Wij zorgen ervoor dat jouw bezwaren en jouw wensen onder de aandacht van die kinderrechter worden gebracht. Omdat het allemaal best ingewikkeld is leggen we je natuurlijk uit hoe alles in zijn werk gaat.

Justitiële jeugdinrichting
In een justitiële jeugdinrichting moet je je houden aan allerlei regels. Bovendien worden allerlei beslissingen over jouw situatie genomen: (over-)plaatsing, straf, verlof, orde- en controlemaatregelen en medische behandeling. Tegen die besluiten kun je bezwaar maken. Als je daarbij hulp nodig hebt, neem dan contact met ons op.

Meer weten?
Deze externe site geeft meer informatie:

  • Defence for children, een internationale organisatie voor de bescherming van de rechten van het kind.

Deze gespecialiseerde advocaat helpt u verder: