Sociaal zekerheidsrecht

Uw uitkering in goede handen

  • Het UWV erkent uw recht op WW niet, of wil dat u gaat werken terwijl u arbeidsongeschikt bent…
  • U heeft een handicap, maar de gemeente weigert de aanpassing aan uw woning te betalen…
  • De sociale dienst verdenkt u van samenwonen en wil uw uitkering korten of uw nabestaandenpensioen is onterecht ingetrokken.
  • U ontvang minder kinderbijslag dan waar u recht op heeft of de IB-groep heeft uw studiefinanciering stopgezet.

Wie een uitkering ‘geniet’, weet uit ervaring hoe ingewikkeld de bijbehorende wetgeving is. Vaak zult u met verschillende wetten tegelijkertijd te maken hebben. Dat maakt ook dat er problemen rijzen. Met het UWV, met SoZaWe en werkgevers. Het Advokatenkollektief Rotterdam is gespecialiseerd in sociaal zekerheidsrecht en staat u hier graag in bij.

Meer weten?
Deze externe sites geven meer informatie:

Deze gespecialiseerde advocaten helpen u verder: