Sociaal zekerheidsrecht

Uw uitkering in goede handen

  • U hebt een handicap, maar de gemeente weigert de aanpassing aan uw woning te betalen…
  • De sociale dienst verdenkt u van samenwonen en wil uw uitkering korten of uw nabestaandenpensioen is onterecht ingetrokken.
  • U ontvang minder kinderbijslag dan waar u recht op heeft of de IB-groep heeft uw studiefinanciering stopgezet.

Wie een uitkering ‘geniet’, weet uit ervaring hoe ingewikkeld de bijbehorende wetgeving is. Vaak zult u met verschillende wetten tegelijkertijd te maken hebben. Dat maakt ook dat er problemen rijzen. Met SoZaWe en werkgevers. Het Advokatenkollektief Rotterdam is gespecialiseerd in sociaal zekerheidsrecht en staat u hier graag in bij.

Meer weten?
Deze externe sites geven meer informatie:

Deze gespecialiseerde advocaten helpen u verder: