Arbeidsrecht

Werk maken van uw werk
Zonder omwegen kiest Advokatenkollektief Rotterdam partij voor werknemers. Bij alle juridische problemen die met uw baan samenhangen, kunt u op ons rekenen. Dat geldt ook voor ambtenaren, maar dit is een ander specialisme. Voor werkgevers zijn andere kantoren.

Hangt u ontslag boven het hoofd door een voorgenomen reorganisatie? Bent u ziek en heeft u te maken met de Wet Verbetering Poortwachter? Heeft u achterstallig loon te vorderen? Heeft u andere ideeën over uw re-integratie? Al deze zaken vallen onder het arbeidsrecht, dat de verhouding tussen werkgever en werknemer regelt. Het Advokatenkollektief is er sterk in. Bel nu voor een afspraak.

Meer weten?
Deze externe sites geven meer informatie:

  • Bij Raet kunt u berekenen hoeveel een netto salaris bruto bedraagt en andersom, ook onder cao’s.
  • Belastingdienst over particulieren, werk en inkomen.
  • Bij Flexnieuws vindt u informatie over de flexbranche en cao’s.

Deze gespecialiseerde advocaten helpen u verder: