Woon- en huurrecht

Het recht om te wonen waar u wilt
Als u een huis of kamer huurt, verkeert u vaak in een afhankelijke positie. Huisbazen herinneren zich vaak niet dat ze bepaalde plichten hebben en dat hun rechten beperkt zijn. Ze vergeten voor het gemak ook nog wel eens dat huurders bescherming van de wet genieten. Bij Advokatenkollektief Rotterdam staat uw belang centraal. Wij verdedigen uit principe nooit de verhurende partij. Dat was al zo in de jaren 70-80 tijdens de stadsvernieuwing en die ervaring zetten we nog steeds in. Voor verhuurders zijn er andere advocatenkantoren, die helpen wij niet.

U kunt een beroep op ons doen, als u klachten hebt over achterstallig onderhoud of andere gebreken in uw woning.
Wij staan u ook bij als uw huisbaas u wegens een huurachterstand of om andere reden uit uw woning wil ontruimen.
Misschien bent u het oneens met sloop- of renovatieplannen voor uw woning of zijn er geschillen over de hoogte van de huur, urgentie of huurtoeslag, dan staat het Advokatenkollektief u graag bij.

Meer weten?
Deze externe webpagina’s geven meer informatie:

Deze gespecialiseerde advocaten helpen u verder: