Woon- en huurrecht

Het recht om te wonen waar u wilt
Als u een huis of kamer huurt, verkeert u vaak in een afhankelijke positie. Huisbazen herinneren zich vaak niet dat ze bepaalde plichten hebben en dat hun rechten beperkt zijn. Ze vergeten voor het gemak ook nog wel eens dat huurders bescherming van de wet genieten. Bij Advokatenkollektief Rotterdam staat uw belang centraal. Wij verdedigen uit principe nooit de verhurende partij. Dat was al zo in de jaren 70-80 tijdens de stadsvernieuwing en die ervaring zetten we nu weer in bij ‘herstructurering’ in bijvoorbeeld Nieuw Crooswijk.

Doe dus een beroep op ons als u te kampen heeft met huurachterstand of als u uw woonruimte onterecht moet ontruimen. Wellicht bent u het oneens met sloop- of renovatieplannen voor uw woning. Maar ook als u rechtsbijstand zoekt bij geschillen over de hoogte van de huur, achterstallig onderhoud, urgentie en huurtoeslag (voorheen huursubsidie) staat het Advokatenkollektief u graag bij.

Meer weten?
Deze externe sites geven meer informatie:

Deze gespecialiseerde advocaten helpen u verder: