Rotterdam doet weer eens stiekem (II)

In het bericht van 4 augustus 2015 van Ton Rhijnsburger, wordt aandacht besteed aan de kosten, de doelmatigheid en de resultaten van het project ‘Werk Loont’ van de gemeente Rotterdam. Om de kosten van het project inzichtelijk te krijgen, heeft Ton, namens zijn cliënt Pieter Wondergem, een WOB-verzoek ingediend. Dit verzoek is afgewezen, de gemeente wilde geen opheldering geven over de kosten. Ton heeft tegen deze beslissing bezwaar ingediend, half september 2015 zal de hoorzitting gehouden worden.

Het programma De Monitor van KRO NCRV besteedt veel aandacht aan ‘het dossier’ Sociale Dienst. Dit dossier richt zich op de vraag ‘Hoe sociaal is de Sociale Dienst?’. Onderzocht wordt of het beleid van de sociale dienst wel rechtvaardig is en of dit beleid alleen zou moeten gelden voor fraudeurs en mensen die gewoonweg niet willen werken. In dit kader wordt ook aandacht besteed aan de situatie van Pieter Wondergem. De makers van het programma hebben op ons kantoor een interview afgenomen met Ton en hebben ook gesproken met Pieter Wondergem. Via deze link kunt u een deel van het interview met Ton Rhijnsburger bekijken en hier vindt u  meer informatie over de situatie van Pieter.

Over het verloop van de procedure houden we u uiteraard op de hoogte.