Rotterdamse verordening Individuele Inkomenstoeslag onverbindend

De rechtbank Rotterdam heeft op 14 maart 2016 een uitspraak gedaan over de verordening Individuele Inkomenstoeslag van de gemeente Rotterdam.  De rechtbank heeft de verordening, die bepaalde dat mensen alleen tot 27 jaar in aanmerking kunnen komen voor de toeslag, onverbindend verklaard. De verantwoordelijk wethouder Struijvenberg heeft toegezegd om binnenkort een brief te sturen aan de gemeenteraad waarin hij duidelijk zal maken hoe de gemeente met de uitspraak om zal gaan. De gemeente Rotterdam kan nog in hoger beroep gaan, maar kan er ook voor kiezen om in de uitspraak te berusten en de verordening te wijzigen.

Vooralsnog heeft de rechtbank de gemeente opgedragen om een nieuwe beslissing op de aanvraag voor individuele inkomenstoeslag te nemen, waarbij de regels die in de verordening staan niet mogen worden toegepast. Daarmee is onduidelijk op basis van welke regels  burgemeester en wethouders een besluit moeten gaan nemen, want het was immers de bedoeling dat de gemeenteraad die regels  in een verordening vaststelt. Die verordening is echter onverbindend verklaard. Het is dus afwachten hoe de gemeente Rotterdam dat voor de lopende aanvragen op gaat lossen.