Schade: wat nu?

In Nederland is het uitgangspunt dat een ieder zijn eigen schade draagt, tenzij de schade is ontstaan door iemand anders. Als je iemand aansprakelijk wilt stellen met het doel om die persoon op te laten draaien voor jouw schade, dient sprake te zijn van een onrechtmatige daad.

Volgens de wet is er sprake van een onrechtmatige daad als je een ander een verwijt kunt maken over een doen of nalaten waarbij in strijd wordt gehandeld met een wettelijke plicht, of waarbij sprake is van een inbreuk op een recht, of waarbij in strijd wordt gehandeld met gewoonteregels.

Het kan hierbij gaan om een divers aantal schadegevallen zoals letselschade als gevolg van een mishandeling of verkeersongeval, schade als gevolg van een vernieling van goederen, of bijvoorbeeld schade als gevolg van de aankoop van een kat in de zak. In principe kun je allerlei soorten schade die je lijdt op een ander verhalen.

Als je de schade op een ander kunt verhalen, is het van belang dat je zelf bewijs levert van je schade. Zorg er dus voor dat je facturen, (medische) verklaringen en andere stukken zorgvuldig bewaart. Wacht ook niet te lang met het aanspreken van een ander. Je moet namelijk binnen een redelijke tijd de ander op de hoogte stellen dat je schade hebt geleden. Indien je meer dan vijf jaren laat verstrijken voor dat je iemand aansprakelijk stelt, ben je te laat.

Ieder geval is anders en heeft een aparte beoordeling nodig.  Wij kunnen u hierover adviseren. Iedere vrijdagmiddag tussen 13:00 en 15:00 bent u welkom op ons gratis inloopspreekuur, u kunt dan uw vraag voorleggen. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken. Uiteraard kunt u ook telefonisch contact met ons opnemen.