Familierecht

echtscheiding – ontbinding geregistreerd partnerschap – beëindiging samenwoning – ouderlijk gezag – alimentatie – omgang – erkenning – gerechtelijke vaststelling vaderschap
Voor maximaal 8 uur hanteren  wij een vast tarief ad € 1200,– inclusief btw, exclusief externe kosten*. Wanneer meer dan 8 uur aan de zaak wordt besteed, dan geldt voor de meeruren het uurtarief van € 193,60 inclusief btw.

alimentatieberekening met advies – procedure voornaamswijziging
Voor maximaal 4 uur hanteren  wij een vast tarief ad € 600,– inclusief btw, exclusief externe kosten*. Wanneer meer dan 4 uur aan de zaak wordt besteed, dan geldt voor de meeruren het uurtarief van € 193,60 inclusief btw.

Voor meer informatie kunt u uiteraard contact met ons kantoor opnemen. 

*) Externe kosten zijn onder andere griffierechten en leges voor benodigde uittreksels.