Familierecht

echtscheiding – ontbinding geregistreerd partnerschap – beëindiging samenwoning – ouderlijk gezag – alimentatie – omgang – erkenning – gerechtelijke vaststelling vaderschap
Voor maximaal 8 uur hanteren  wij een vast tarief ad € 1200,– inclusief btw, exclusief externe kosten*. Wanneer meer dan 8 uur aan de zaak wordt besteed, dan geldt voor de meeruren het uurtarief van € 193,60 inclusief btw.

alimentatieberekening met advies – procedure voornaamswijziging
Voor maximaal 4 uur hanteren  wij een vast tarief ad € 600,– inclusief btw, exclusief externe kosten*. Wanneer meer dan 4 uur aan de zaak wordt besteed, dan geldt voor de meeruren het uurtarief van € 193,60 inclusief btw.

 

Mediation Familierecht

echtscheiding – ontbinding geregistreerd partnerschap – beëindiging samenwoning- ouderlijk gezag – alimentatie – omgang – erkenning – gerechtelijke vaststelling vaderschap

U bent het al helemaal met elkaar eens
Bent u het helemaal met elkaar eens en moeten de afspraken alleen nog worden verwerkt in een ouderschapsplan en convenant? Wij hanteren voor maximaal 8 uur een vast tarief van € 1200,– inclusief btw, exclusief externe kosten*. Wanneer meer dan 8 uur aan de zaak wordt besteed, dan geldt voor de meeruren het uurtarief ad € 193,60 inclusief btw.

U bent het nog niet overal met elkaar eens en hebt behoefte aan een volledig begeleid traject
Wij hanteren voor maximaal 15 uur een vast tarief van € 2.250,– inclusief btw, exclusief externe kosten*. Wanneer meer dan 15 uur aan de zaak wordt besteed, dan geldt voor de meeruren het uurtarief ad € 193,60 inclusief btw.

Komt één van beide partners in aanmerking voor een toevoeging? Voor de ander geldt dan de helft van het vaste tarief en voor meeruren de helft van het uurtarief.

Voor meer informatie kunt u uiteraard contact met ons kantoor opnemen. 

*) Externe kosten zijn onder andere griffierechten en leges voor benodigde uittreksels.