Soort zaak Prijs inclusief btw
Arbeidsrecht
Ontbinding (verweer)

€ 1.350,00

Loonvordering

€ 1.800,00

Beëindigingsovereenkomst

€  750,00

Verweer UWV

€ 1.200,00

Jeugdrecht  
Ondertoezichtstelling (en uithuisplaatsing)

€ 1.200,00

Sociaal zekerheidsrecht
Bezwaar- of (hoger)beroepsprocedure

€ 1.350,00

Advies bezwaar- of beroepsprocedure

€ 450,00