WOONSTAD MAG KOSTEN HUISMEESTER NIET DOORBEREKENEN

Rotterdamse woningcorporaties hebben tegenwoordig een “wijkbeheerder” in dienst, vroeger ook wel huismeester genoemd. De kosten voor deze wijkbeheerder werden nooit doorberekend aan de huurders. De woningcorporatie kreeg daarvoor namelijk tot voor kort subsidie. Woonstad, maar ook Havensteder, tracht nu de kosten van de wijkbeheerder wel door te berekenen aan de huurders. Dat gaat al gauw om € 2,– à € 3,– per maand.

Twee huurders uit Rotterdam-Overschie waren het daar niet mee eens. Reden: zij zien de huismeester nooit, die verricht geen werkzaamheden voor huurders, hij zou wel in de wijk rondlopen, maar wat heb je eraan? Kosten mogen alleen worden doorberekend indien direct ten behoeve van de huurders gewerkt wordt. Woonstad kon dat niet aantonen. In de gevoerde procedure overweegt de rechter dat Woonstad niet inzichtelijk kon maken welke werkzaamheden de huismeester/wijkbeheerder verricht. Het “rondlopen” in de buurt van de flat of de wijk is voor de kantonrechter niet voldoende om kosten te mogen doorberekenen. Het betrof zo’n € 220,– per jaar. De rechter wijst de vordering van Woonstad dan ook af en veroordeelt de corporatie in de kosten van de procedure.

Betaalt u ook mee aan de wijkbeheerder? Maak bezwaar bij uw verhuurder bij voorkeur zo veel mogelijk gezamenlijk met andere bewoners, bewonersvereniging en dergelijke.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Ton Rhijnsburger.