Zwijgen minderjarige verdachte soms beste advies!

In dit artikel deelt de korpschef van de Rotterdamse politie zijn zorgen over het feit dat jeugdige verdachten zich beroepen op hun zwijgrecht. Advocaten zouden hier een negatieve rol inspelen. Anders dan bij de korpschef staat het belang van de jeugdige verdachte bij de advocaat voorop. De afweging van factoren die bepalen op welke wijze aan de jeugdige geadviseerd wordt de politie tegemoet te treden, hangt af van tal van factoren gelegen binnen en buiten het strafrecht. Ik noem er een aantal:

– aard en ernst van de zaak;
– leeftijd van de jeugdige;
– gevolgen veroordeling voor opleiding en perspectief op werk;
– gevolgen opname in databank DNA-veroordeelden (Ook minderjarige veroordeelden moeten in beginsel DNA afstaan bij veroordeling voor o.a geweldsdelicten);
– gehardheid van de jeugdige verdachte (al vaker in aanraking geweest met politie);

Uiteindelijk steunt de advocaat de jeugdige in de procespositie die de minderjarige verdachte wil innemen. Soms is dat een andere proceshouding dan de advocaat adviseerde of dan de ouders van hun zoon of dochter verlangen. Dat maakt voor de advocaat niet uit. Die dient uitsluitend het belang van de minderjarige cliënt. De korpschef zou zich ook eens hard moeten maken voor:
– kindvriendelijke politiecellen;
– opsluiting gescheiden van volwassen verdachten;
– het aantal overnachtingen van jeugdigen in politiecellen terugdringen voor geringe feiten waarvoor geen gevangenisstraf zal worden opgelegd.